• Waarom een bedrijfsmaatschappelijk werker?

    Een organisatie die goede resultaten haalt én waar het voor medewerkers plezierig werken is. Active bedrijfsmaatschappelijk werk helpt u om dat te bereiken. Door de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker verbetert het persoonlijk functioneren van de medewerkers en wordt hun inzetbaarheid vergroot.

    Meer info

Home